Mistrovství republiky družstev juniorů

Mistrovství republiky družstev juniorů

Stručně o turnaji

PROPOZICE   VÝSLEDKY   DRUŽSTVA U15  DRUŽSTVA U19  NASAZENÍ


CENTRUM VIKTORIA  FOTOGALERIE    PARTNEŘI    MR 2016     MR 201731.5.2018 - Konečné nasazení družstev a soupisky

Dnes byly zveřejněny definitivní soupisky družstev včetně pořadí hráčů na nich. Současně bylo zveřejněno i definitivní nasazení jednotlivých týmů. V souvislosti se zahájeníém turnaje opakovaně upozorňujeme všechny týmy, že losování se uskuteční v den zahájení mistrovství 2. června 2018 v 9:00 hodin v místě konání. Setkání zástupců týmů bude zahájeno týž den v 8:45 hodin v místě konání.

Předpokládaný časový harmonogram mistrovství:

Sobota

8:45 hodin - setkání zástupců týmů

9:00 hodin - losování

9:30 hodin - utkání 1. kola U19 a U15

11:00 hodin - utkání 1. kola U15

12:30 hodin - utkání 2. kola U19 a U15

14:00 hodin - utkání 2. kola U15

15:30 hodin - utkání 3. kola U19, semifinálová utkání a utkání o umístění U15

17:00 hodin - semifinálová utkání a utkání o umístění U15

18:30 hodin - ukončení prvního hracího dne

Neděle

9:00 hodin - semifinálová utkání U19 a utkání o konečná umístění U15

10:30 hodin - finálové utkání a utkání o konečná umístění U15

12:00 hodin - finálové utkání a utkání o konečné umístění U19

14:00 hodin - Ukončení Mistrovství a vyhlášení konečných výsledků

30.5.2018 - Změna nasazení a soupisky družstva Ostrava Squask Klub 15 - A

S ohledem na zranění hráčů Matyáše Hrubého, uvedeného na soupisce družstva Ostrava Squash Klub 15 - A, a Daniela Šrámka, uvedeného na soupisce družstva Ostrava Squash Klub 15 - B, povolila SK ČASQ, dle článku 285. Soutěžního a klasifikačního řádu ČASQ, změnu soupisky družstva Ostrava Squash Klub 15 - B. Na tuto byl dodatečně dopsán Samuel Skyba. Současně byl pro nemoc odhlášen ze soupisky družstva SquashEspecial ?B? Alexej Izotov. V souvislodti s těmito změnami došlo i ke změně v nasazení družstev U15. Novou soupisku a nasazení naleznete v příslušné sekci.

28.5.2018 - Soupisky, nasazení a hrací systém

Mistrovství ČR juniorů družstev se zúčastní celkem 24 týmů, z toho 16 v kategorii U15 a 8 v kategorii U19. Dnes byly zveřejněny soupisky jednotlivých týmů, které naleznete pod odkazy DRUŽSTVA U15 a DRUŽSTVA U19. Současně bylo spočítáno a zveřejněno i nasazení jednotlivých družstev. Zástupci jednotlivých týmů mohou do středy 30.5.2018 do 23:59 hodin podávat námitky nebo připomínky proti návrhu nasazení družstev nebo na pořadí jednotlivých hráčů na soupiskách. Tyto budou následně posouzeny a dne 31.5.2018 bude zveřejněno konečné nasazení družstev a pořadí jednotlivých hráčů na soupiskách. Proti tomuto již neexistuje žádné právo na odvolání.

Současně zveřejňujeme hrací systém celého šampionátu, který naleznete pod odkazem ZDE.

Ještě jednou upozorňujeme všechny účastníky akce, aby se seznámili se všemi pokyny a informacemi - viz níže.

10.5. 2018 - Vítejte na stránkách MČR družstev juniorů

Vítejte na stránkách Mistrovství České republiky ve squashi juniorů družstev do 15-ti a 19-ti let. Po dvou letech se tato významná akce juniorského kalendáře vrací do Brna do Centra Viktoria a jsme velice rádi, že Vás můžeme opět přivítat. Budeme se snažit akci uspořádat k Vaší všeobecné spokojenosti.

MČR družstev juniorů do 15-ti a 19-ti let je součástí projektu "SQUASH PRO VŠECHNY", který náš klub pořádá ve dnech 1-3.6.2018. Celý tento projekt je zaměřen na širokou veřejnost, především na děti a mládež. Cílem je seznámit veřejnost se squashem a přivést ji k pravidelným sportovním aktivitám. V rámci akce jsme připravili 1.6.2018 den otevřených dveří v Centru Viktoria. K dispozici bude i mobilní nafukovací kurt postavený v areálu centra a vhodný především pro děti. K dispozici bude i kompletní zázemí centra. Připravena je autogramiáda a exhibiční zápasy seniorských i juniorských reprezentantů ČR. S těmito si bude moci poměřit i veřejnost. Akce předchází programu MČR juniorů družstev v centru Viktoria.

Zajímavosti:

V sobotu 2.6.2018 se na hladině Brněnské přehrady koná večer od 22,30 hodin jeden ze čtyř velkých ohňostrojů, tentokrát skupiny FLASH BARRANDOV SFX Česko (cca 25minut) u příležitosti každoroční mezinárodní přehlídky ohňostrojů s hudbou Ignis Brunensis. Každý z těchto ohňostrojů navštíví cca 200.000 diváků. Tímto Vás srdečně zveme.

DŮLEŽITÉ INFORMACE K MČR DRUŽSTEV:

Počet startujících: 

maximálně 16 týmů v každé kategorii. Pokud se přihlásí více jak 16 týmů, mistrovství se zúčastní 16 nejvýše nasazených týmů

Přihlášky: 

nejpozději 18. 5. 2018 do 23:59 hod. elektronicky na adresu svec@czechsquash.cz

Formulář k přihlášení družstev a soupisku naleznete ZDE.

Kritéria akceptování přihlášky:

Nárok na účast na mistrovství mají kluby a hráči, kteří jsou řádně registrovanými členy ČASQ (hráči s minimálně půlroční platnou registrací) a kterým nebyla zakázána ze strany ČASQ nebo SK ČASQ účast v jakýchkoli soutěžích jednotlivců tak i družstev na základě disciplinárního provinění z jakéhokoli jiného důvodu.

Mistrovství se mohou účastnit pouze hráči s českým občanstvím

Každý klub může přihlásit libovolný počet družstev do každé věkové kategorie

Jakýkoliv přihlášený tým na mistrovství musí mít na soupisce minimálně tři hráče, z toho vždy minimálně jednu dívku a jednoho chlapce, maximálně pak pět hráčů. Všichni hráči musí být ve věku do 19-ti let, resp. do 15-ti let.

V kategorii do 19-ti let mohou startovat pouze hráči starší 13-ti let v den zahájení mistrovství.

Hostování hráčů není přípustné

Každý hráč může startovat a být nominován pouze do jednoho týmu a do jedné věkové kategorie 

Hrací systém:

Hrací systém zveřejní SK 5 dní před začátkem mistrovství s ohledem na počet přihlášených týmů 

Systém nasazení:

Nasazení týmů bude provedeno dle Soutěžního a klasifikačního řádu ČASQ 

Losování:

v den zahájení mistrovství 2. června 2018 v 9:00 hodin v místě konání 

Setkání zástupců týmů:

v den zahájení mistrovství 2. června 2018 v 8:45 hodin v místě konání 

Občerstvení:

pro účastníky turnaje zdarma 

Ceny pro účastníky:

poháry pro družstva na 1. - 3. místě každé kategorie

medaile pro hráče družstev na 1., 2., a 3. místě každé kategorie

Shrnutí nejdůležitějších informací pro zástupce týmů:

8 dní před datem zahájení mistrovství oznámit ČASQ soupisku družstva se jmény hráčů v jejich družstvu v sestupném pořadí podle výkonnosti;

6 dní před datem zahájení mistrovství oznámit ČASQ změny v soupisce členů jejich družstva, avšak pouze změny ze zdravotních důvodů;

5 dní před datem zahájení mistrovství zašle SK návrh nasazení družstev a jednotlivých hráčů v družstvech všem zúčastněným klubům;

3 dny před datem zahájení mistrovství musí být podány všechny námitky nebo připomínky proti návrhu nasazení družstev nebo na pořadí jednotlivých hráčů na soupiskách;

2 dny před datem zahájení mistrovství zveřejní technický ředitel konečné nasazení družstev a pořadí jednotlivých hráčů na soupiskách. Neexistuje žádné právo na odvolání;

30 minut před plánovaným začátkem utkání nebo do 10 minut od ukončení předchozího utkání provést nominaci družstva k utkání.

Zvláštní pokyny:

Turnaje a utkání pořádané pod hlavičkou ČASQ se hrají s míčky DUNLOP PRO, ČASQ doporučuje z důvodu bezpečnosti použití ochranných squashových brýlí, pro juniory do 19 let je používání brýlí povinné. Hráči jsou v případě potřeby povinni rozhodovat jiná utkání. Startující hrají na vlastní nebezpečí.

Český squash je finančně podporován Národní sportovní agenturou

NSA

HLAVNÍ PARTNER ČESKÉHO SQUASHE

AUTOCONT

PARTNEŘI ČESKÉHO SQUASHE

ASB Under Armour Dunlop
suitable
Vytvořilo APEX Solutions ve spolupráci s Grafickým studiem SUITABLE.CZ za finanční podpory FotoRobot