MRJ družstev

MRJ družstev

Stručně o turnaji

PROPOZICE     VÝSLEDKY    DRUŽSTVA U15     DRUŽSTVA U19      NASAZENÍ     OMEGA CENTRUM

Počet startujících: 

maximálně 16 týmů v každé kategorii. Pokud se přihlásí více jak 16 týmů, mistrovství se zúčastní 16 nejvýše nasazených týmů

Přihlášky: 

nejpozději 20. 5. 2017 do 23:59 hod. elektronicky na adresu mutina@czechsquash.cz + duplicitně na svec@czechsquash.cz a sqkmolomouc@gmail.com

Formulář k přihlášení družstev a soupisku naleznete ZDE.

Kritéria akceptování přihlášky:

Nárok na účast na mistrovství mají kluby a hráči, kteří jsou řádně registrovanými členy ČASQ (hráči s minimálně půlroční platnou registrací) a kterým nebyla zakázána ze strany ČASQ nebo SK ČASQ účast v jakýchkoli soutěžích jednotlivců tak i družstev na základě disciplinárního provinění z jakéhokoli jiného důvodu.

Mistrovství se mohou účastnit pouze hráči s českým občanstvím

Každý klub může přihlásit libovolný počet družstev do každé věkové kategorie

Jakýkoliv přihlášený tým na mistrovství musí mít na soupisce minimálně tři hráče, z toho vždy minimálně jednu dívku a jednoho chlapce, maximálně pak pět hráčů. Všichni hráči musí být ve věku do 19-ti let, resp. do 15-ti let.

V kategorii do 19-ti let mohou startovat pouze hráči starší 13-ti let v den zahájení mistrovství.

Hostování hráčů není přípustné

Každý hráč může startovat a být nominován pouze do jednoho týmu a do jedné věkové kategorie 

Hrací systém:

Hrací systém zveřejní SK 5 dní před začátkem mistrovství s ohledem na počet přihlášených týmů 

Systém nasazení:

Nasazení týmů bude provedeno dle Soutěžního a klasifikačního řádu ČASQ 

Losování:

v den zahájení mistrovství 3. června 2017 v 9:00 hodin v místě konání 

Setkání zástupců týmů:

v den zahájení mistrovství 3. června 2017 v 8:45 hodin v místě konání 

Občerstvení:

pro účastníky turnaje zdarma 

Ceny pro účastníky:

poháry pro družstva na 1. - 3. místě každé kategorie

medaile pro hráče družstev na 1., 2., a 3. místě každé kategorie

věcné ceny od sponzorů turnaje 

Zvláštní pokyny:

Turnaje a utkání pořádané pod hlavičkou ČASQ se hrají s míčky DUNLOP PRO, ČASQ doporučuje z důvodu bezpečnosti použití ochranných squashových brýlí, pro juniory do 19 let je používání brýlí povinné. Hráči jsou v případě potřeby povinni rozhodovat jiná utkání. Startující hrají na vlastní nebezpečí. 

Shrnutí nejdůležitějších informací pro zástupce týmů:

8 dní před datem zahájení mistrovství oznámit ČASQ soupisku družstva se jmény hráčů v jejich družstvu v sestupném pořadí podle výkonnosti;

6 dní před datem zahájení mistrovství oznámit ČASQ změny v soupisce členů jejich družstva, avšak pouze změny ze zdravotních důvodů;

5 dní před datem zahájení mistrovství zašle SK návrh nasazení družstev a jednotlivých hráčů v družstvech všem zúčastněným klubům;

3 dny před datem zahájení mistrovství musí být podány všechny námitky nebo připomínky proti návrhu nasazení družstev nebo na pořadí jednotlivých hráčů na soupiskách;

2 dny před datem zahájení mistrovství zveřejní technický ředitel konečné nasazení družstev a pořadí jednotlivých hráčů na soupiskách. Neexistuje žádné právo na odvolání;

30 minut před plánovaným začátkem utkání nebo do 10 minut od ukončení předchozího utkání provést nominaci družstva k utkání.

Partneři ČASQ

Dunlop Sazka Under Armour
suitable
Vytvořilo APEX Solutions ve spolupráci s Grafickým studiem SUITABLE.CZ za finanční podpory FotoRobot