HAMR HEAD Muži C

HAMR HEAD Muži C

Stručně o turnaji

HAMR SPORT sportovní areály v Praze


Zdravíme všechny hráče squashe,

srdečně Vás zveme v obnovené sezóně na turnaj Mužů kategorie C do sportovního areálu HAMR Záběhlice.

Upozorňujeme na to, že je třeba dodržovat i u nás platná epidemiologická opatření dle Ministerstva zdravotnictví. Mějte u sebe potvrzení o negativním testu, očkování nebo potvrzení o prodělané nemoci covid-19 v daných časových rozmezí pro případnou externí kontrolu.

Startovné se hradí na recepci včetně předání telefonního kontaktu v rámci epidemiologikého opatření.

Občerstvení lze zakoupit v otevřené restauraci včetně posezení uvnitř nebo venku.

Těšíme se na Vás ..... SK Hamr, z.s. 


Dle ČASQ:

Všichni účastníci i pořadatelé nadcházejících turnajů mají povinnost splnit následující podmínky stanovené aktuálně platnými opatřeními:

- provoz vnitřních sportovišť je povolen za splnění podmínky, že na jednoho sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, šatny a ostatní vnitřní prostory mohou být otevřeny

- organizátor má za povinnost vést evidenci osob účastnících se akce pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení a kontaktní údaje, nejlépe telefonní číslo) po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní akce

- sportovních akcí ve vnitřních prostorách se může při dodržení následujících podmínek zúčastnit až 200 osob

účastníci musí splnit jednu z následujících podmínek:

- nejdéle 7 dnů starý PCR test s negativním výsledkem

- nejdéle 72 hodin starý antigenní test s negativním výsledkem

- osoba byla očkovaná proti onemocnění Covid-19 a doloží, že:

- od aplikace první dávky očkování (v případě dvoudávkového schématu) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní,  pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo

- od aplikace první dávky očkování (v případě dvoudávkového schématu) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

- od aplikace dávky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo 

- osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní nebo

- osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

- osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami antigenní test, tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

- osoba ve škole absolvovala nejdéle před 72 hodinami antigenní test, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Splnění jedné z výše uvedených podmínek potvrdí účastníci podepsáním čestného prohlášení.


Přihlášky do: 18.06.2021 10:00
Aktuální počet přihlášených hráčů/hráček: 25
Kategorie turnaje: MC

Český squash je finančně podporován Národní sportovní agenturou

NSA

HLAVNÍ PARTNER ČESKÉHO SQUASHE

aricoma

PARTNEŘI ČESKÉHO SQUASHE

ASB Under Armour Dunlop
suitable
Vytvořilo APEX Solutions ve spolupráci s Grafickým studiem SUITABLE.CZ za finanční podpory FotoRobot